Endoscopic Treatment of Refractory Gastroesohageal Reflux Disease
Won Hee Kim, Pil Won Park, Ki Baik Hahm, Sung Pyo Hong
Clin Endosc 2013;46(3):230-234.   Published online 2013 May 31     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2013.46.3.230
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Refractory gastroesophageal reflux disease
C. R. Subramanian, G. Triadafilopoulos
Gastroenterology Report.2015; 3(1): 41.     CrossRef
Long-term outcomes of patients with refractory gastroesophageal reflux disease following a minimally invasive endoscopic procedure: a prospective observational study
Wei-Tao Liang, Zhong-Gao Wang, Feng Wang, Yue Yang, Zhi-Wei Hu, Jian-Jun Liu, Guang-Chang Zhu, Chao Zhang, Ji-Min Wu
BMC Gastroenterology.2014;[Epub]     CrossRef