Predictive Factors for Endoscopic Hemostasis in Patients with Upper Gastrointestinal Bleeding
Il Kwun Chung
Clin Endosc. 2014;47(2):121-123.   Published online 2014 Mar 31     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2014.47.2.121
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Simple risk factors to predict urgent endoscopy in nonvariceal upper gastrointestinal bleeding pre-endoscopically
Jianzong Wang, Duanming Hu, Wen Tang, Chuanyin Hu, Qin Lu, Juan Li, Jianhong Zhu, Liming Xu, Zhenyu Sui, Mingjie Qian, Shaofeng Wang, Guojian Yin
Medicine.2016; 95(26): e3603.     CrossRef