A Randomized Controlled Clinical Study Comparing the Diagnostic Accuracy of the Histologic Prediction for Colorectal Polyps Depending on the Use of Either Magnified or Nonmagnified Narrow Band Imaging
Jin Joo Kim, Kyoung Sup Hong, Joo Sung Kim, Hyun Chae Jung
Clin Endosc 2015;48(6):528-533.   Published online 2015 Nov 30     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2015.48.6.528
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Utility of the narrow-band imaging international colorectal endoscopic classification for optical diagnosis of colorectal polyp histology in clinical practice: a retrospective study
Yasuhiko Hamada, Kyosuke Tanaka, Masaki Katsurahara, Noriyuki Horiki, Reiko Yamada, Tomomi Yamada, Yoshiyuki Takei
BMC Gastroenterology.2021;[Epub]     CrossRef
Feasibility of using narrow band imaging international colorectal endoscopic classification for diagnosing colorectal neoplasia in China: A multicenter pilot observational study
Qing Wei Zhang, Jing Jing Zhang, Ai Ming Yang, Jian Qiu Sheng, Yu Lan Liu, Zhao Shen Li, Hai Ying Chen, Nan Feng, Qing Wei Jiang, Peng Jin, Li Ming Zhang, Hong Yu Fu, Yun Jie Gao, Zhi Zheng Ge, Xiao Bo Li
Journal of Digestive Diseases.2020; 21(2): 88.     CrossRef
Narrow-Band Imaging: Clinical Application in Gastrointestinal Endoscopy
Sandra Barbeiro, Diogo Libânio, Rui Castro, Mário Dinis-Ribeiro, Pedro Pimentel-Nunes
GE - Portuguese Journal of Gastroenterology.2019; 26(1): 40.     CrossRef
The value of narrow band imaging in diagnosis of head and neck cancer: a meta-analysis
Hui Zhou, Jing Zhang, Linghong Guo, Ji Nie, Chenjing Zhu, Xuelei Ma
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Comparison of narrow-band imaging and confocal laser endomicroscopy for the detection of neoplasia in Barrett's esophagus: A meta-analysis
Yi-Quan Xiong, Shu-Juan Ma, Hao-Yue Hu, Jing Ge, Li-Zhi Zhou, Shu-Ting Huo, Min Qiu, Qing Chen
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.2018; 42(1): 31.     CrossRef
Endoscopic classification for colorectal tumors using narrow‐band imaging
Gian Eugenio Tontini, Helmut Neumann
Digestive Endoscopy.2016; 28(5): 537.     CrossRef
Narrow Band Imaging as an Efficient and Economical Tool in Diagnosing Colorectal Polyps
Naoki Muguruma, Tetsuji Takayama
Clinical Endoscopy.2015; 48(6): 461.     CrossRef