Unexpected Delayed Colon Perforation after the Endoscopic Submucosal Dissection with Snaring of a Laterally Spreading Tumor
Young Bo Ko, Jeong-Mi Lee, Wan Soo Kim, Min Seob Kwak, Ji Wan Lee, Dong Yeol Shin, Dong-Hoon Yang, Jeong-Sik Byeon
Clin Endosc 2015;48(6):570-575.   Published online 2015 Nov 30     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2015.48.6.570
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Tri-Axial Force Sensor in a Soft Catheter Using Fiber Bragg Gratings for Endoscopic Submucosal Dissection
Ramzi Ben Hassen, Arnaud Lemmers, Alain Delchambre
IEEE Sensors Journal.2023; 23(20): 24626.     CrossRef
Factors for conversion risk of colorectal endoscopic submucosal dissection: a multicenter study
Yuki Kamigaichi, Shiro Oka, Shinji Tanaka, Shinji Nagata, Masaki Kunihiro, Toshio Kuwai, Yuko Hiraga, Akira Furudoi, Seiji Onogawa, Hideharu Okanobu, Takeshi Mizumoto, Tomohiro Miwata, Shiro Okamoto, Kenichi Yoshimura, Kazuaki Chayama
Surgical Endoscopy.2022; 36(8): 5698.     CrossRef
Life on a knife edge: the optimal approach to the management of perforations during endoscopic submucosal dissection (ESD)
Shria Kumar, Young Hoon Youn, Jeffrey H. Lee
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2020; 14(10): 965.     CrossRef
Delayed perforation after endoscopic resection of a colonic laterally spreading tumor: A case report and literature review
Ge-Yu-Jia Zhou, Jin-Long Hu, Sheng Wang, Nan Ge, Xiang Liu, Guo-Xin Wang, Si-Yu Sun, Jin-Tao Guo
World Journal of Clinical Cases.2020; 8(16): 3608.     CrossRef
Predicting and managing complications following colonoscopy: risk factors and management of advanced interventional endoscopy with a focus on colorectal ESD
Hiroyuki Takamaru, Rina Goto, Masayoshi Yamada, Taku Sakamoto, Takahisa Matsuda, Yutaka Saito
Expert Review of Medical Devices.2020; 17(9): 929.     CrossRef
Cost Analysis of Endoscopic Submucosal Dissection for the Treatment of Colorectal Lesions in China
Ning Cui, Yu Zhao, Honggang Yu
BioMed Research International.2019; 2019: 1.     CrossRef
Delayed perforation after endoscopic submucosal dissection for mucosal colon cancer: A conservatively treated case
Kazumasa Kawashima, Takuto Hikichi, Tatsuo Fujiwara, Naohiko Gunji, Jun Nakamura, Ko Watanabe, Kyoko Katakura, Hiromasa Ohira
FUKUSHIMA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE.2018; 64(3): 157.     CrossRef