Job Stress and Job Satisfaction among Health-Care Workers of Endoscopy Units in Korea
Seung-Joo Nam, Hoon Jai Chun, Jeong Seop Moon, Sung Chul Park, Young-Jae Hwang, In Kyung Yoo, Jae Min Lee, Seung Han Kim, Hyuk Soon Choi, Eun Sun Kim, Bora Keum, Yoon Tae Jeen, Hong Sik Lee, Chang Duck Kim
Clin Endosc 2016;49(3):266-272.   Published online 2016 Feb 22     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2015.085
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Relationship Between Occupational Stress and Turnover Intention Among Emergency Physicians: A Mediation Analysis
Nan Jiang, Hongling Zhang, Zhen Tan, Yanhong Gong, Mengge Tian, Yafei Wu, Jiali Zhang, Jing Wang, Zhenyuan Chen, Jianxiong Wu, Chuanzhu Lv, Xuan Zhou, Fengjie Yang, Xiaoxv Yin
Frontiers in Public Health.2022;[Epub]     CrossRef
The relationship between job stress and job burnout: the mediating effects of perceived social support and job satisfaction
Fangyuan Wu, Zheng Ren, Qi Wang, Minfu He, Wenjing Xiong, Guodong Ma, Xinwen Fan, Xia Guo, Hongjian Liu, Xiumin Zhang
Psychology, Health & Medicine.2021; 26(2): 204.     CrossRef
Unique expatriate factors associated with job dissatisfaction among nurses
S.M.B. Billah, N. Saquib, M.S. Zaghloul, A.M. Rajab, S.M.T. Aljundi, A. Almazrou, J. Saquib
International Nursing Review.2021; 68(3): 358.     CrossRef
Development of a Nurse-Led Competency-Based Program for Therapeutic Endoscopy
Anne Embertson, Neysa Ernst, Janet Yoder, Libbie Monroe, MaryRose Hess
Gastroenterology Nursing.2020; 43(6): E217.     CrossRef
Needs assessment survey for simulation-based training for gastrointestinal endoscopy nurses
Sol Yu, Young Sook Roh
Nursing & Health Sciences.2018; 20(2): 247.     CrossRef
Now, It Is Time to Consider Job Stress in the Field of Gastroenterology
Young Joo Yang, Gwang Ho Baik
Clinical Endoscopy.2016; 49(3): 209.     CrossRef
Insufficient Job Control among Gastroenterology Trainees: Time to Focus on the Science
Neel Sharma
Clinical Endoscopy.2016; 49(5): 492.     CrossRef