Long-Term Outcomes after Endoscopic Treatment of Gastric Gastrointestinal Stromal Tumor
Jong-Jae Park
Clin Endosc. 2016;49(3):232-234.   Published online 2016 May 19     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2016.052
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Predictors of the difficulty for endoscopic resection of gastric gastrointestinal stromal tumor and follow‐up data
Wei Su, Min Wang, Danfeng Zhang, Yan Zhu, Minzhi Lv, Liang Zhu, Jie He, Hao Hu, Pinghong Zhou
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2022; 37(1): 48.     CrossRef
Usefulness of tumor traction with a snare and endoclips in gastric submucosal tumor resection: a propensity-score-matching analysis
Qiang Zhang, Jian-Qun Cai, Zhen Wang
Gastroenterology Report.2021; 9(2): 125.     CrossRef
Endoscopic Resection of Gastrointestinal Stromal Tumor: Is It Safe?
Moon Kyung Joo
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2021; 21(3): 180.     CrossRef
Microscopic positive tumor margin does not increase the rate of recurrence in endoscopic resected gastric mesenchymal tumors compared to negative tumor margin
Yan Zhu, Mei-Dong Xu, Chen Xu, Xiao-Cen Zhang, Shi-Yao Chen, Yun-Shi Zhong, Yi-Qun Zhang, Wei-Feng Chen, Tian-Yin Chen, Jia-Xin Xu, Li-Qing Yao, Quan-Lin Li, Ping-Hong Zhou
Surgical Endoscopy.2020; 34(1): 159.     CrossRef
Mucosectomy device‐assisted endoscopic resection of gastric subepithelial lesions
Lian Yong Li, Bai Wen Li, Parit Mekaroonkamol, Hui Min Chen, Shan Shan Shen, Hui Luo, Sunil Dacha, Yue Xue, Sarah Cristofaro, Steven Keilin, Field Willingham, Qiang Cai
Journal of Digestive Diseases.2020; 21(4): 215.     CrossRef
Submucosal Tunnel Endoscopic Resection for Esophageal Submucosal Tumors: A Multicenter Study
Sufang Tu, Silin Huang, Guohua Li, Xiaowei Tang, Haitao Qing, Qiaoping Gao, Jingwen Fu, Guoping Du, Wei Gong
Gastroenterology Research and Practice.2018; 2018: 1.     CrossRef
Comparison between submucosal tunneling endoscopic resection and endoscopic full-thickness resection for gastric stromal tumors originating from the muscularis propria layer
Yuyong Tan, Xiaoyu Tang, Ting Guo, Dongzi Peng, Yao Tang, Tianying Duan, Xuehong Wang, Liang Lv, Jirong Huo, Deliang Liu
Surgical Endoscopy.2017; 31(8): 3376.     CrossRef
Subepithelial rectal gastrointestinal stromal tumor – the use of endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration to establish a definitive cytological diagnosis: a case report
Vitor Ottoboni Brunaldi, Martin Coronel, Danielle Azevedo Chacon, Eduardo Turiani Hourneaux De Moura, Sérgio E. Matuguma, Eduardo Guimarães Hourneaux De Moura, Diogo Turiani Hourneaux De Moura
Journal of Medical Case Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Management of Gastrointestinal Stromal Tumors
Emily Z. Keung, Chandrajit P. Raut
Surgical Clinics of North America.2017; 97(2): 437.     CrossRef
Gastroduodenal Intussusception with a Gastric Gastrointestinal Stromal Tumor Treated by Endoscopic Submucosal Dissection
Kenji Yamauchi, Masaya Iwamuro, Eiji Ishii, Makoto Narita, Nobuto Hirata, Hiroyuki Okada
Internal Medicine.2017; 56(12): 1515.     CrossRef