Long-Term Outcomes after Endoscopic Treatment of Gastric Gastrointestinal Stromal Tumor
Jong-Jae Park
Clin Endosc 2016;49(3):232-234.   Published online 2016 May 19     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2016.052
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy and Safety of Endoscopic Resection for Gastric Gastrointestinal Stromal Tumors Originating from the Muscularis Propria
Ji Li, Dong Xu, Wei-Feng Huang, Shao-Kun Hong, Jin-Yan Zhang
Digestive Diseases and Sciences.2024;[Epub]     CrossRef
Clinical outcomes of endoscopic resection for the treatment of intermediate- or high-risk gastric small gastrointestinal stromal tumors: a multicenter retrospective study
Enpan Xu, Qiang Shi, Zhipeng Qi, Bing Li, Huihui Sun, Zhong Ren, Shilun Cai, Dongli He, Zhengtao Lv, Zhanghan Chen, Liang Zhong, Leiming Xu, Xiaobo Li, Shuchang Xu, Pinghong Zhou, Yunshi Zhong
Surgical Endoscopy.2024;[Epub]     CrossRef
Endoscopic resection of extra-luminal gastric gastrointestinal stromal tumors using a snare assisted external traction technique (with video)
Jing-wen Zhang, Chang-qing Guo, Shan-shan Zhu, Nan Dai, Ping Liu, Fang-bin Zhang, Hai-ning Zhou, Jian-feng Wang, Si-su Zhou, Xin-Guang Cao
Digestive and Liver Disease.2024;[Epub]     CrossRef
Gastric Inverted Hyperplastic Polyp Removed Using Endoscopic Submucosal Dissection
Jee Won Boo, Joon Sung Kim, Byung-Wook Kim
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2023; 23(1): 63.     CrossRef
Clinical Efficacy and Safety of Endoscopic Treatment of Gastrointestinal Stromal Tumors in the Stomach
Moon Kyung Joo, Jong-Jae Park, Yeon Ho Lee, Beom Jae Lee, Seong Min Kim, Won Shik Kim, Ah Young Yoo, Hoon Jai Chun, Sang Woo Lee
Gut and Liver.2023; 17(2): 217.     CrossRef
Predictors of the difficulty for endoscopic resection of gastric gastrointestinal stromal tumor and follow‐up data
Wei Su, Min Wang, Danfeng Zhang, Yan Zhu, Minzhi Lv, Liang Zhu, Jie He, Hao Hu, Pinghong Zhou
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2022; 37(1): 48.     CrossRef
Comparison of endoscopic full-thickness resection and cap-assisted endoscopic full-thickness resection in the treatment of small (≤1.5 cm) gastric GI stromal tumors
Jinping Yang, Muhan Ni, Jingwei Jiang, Ximei Ren, Tingting Zhu, Shouli Cao, Shahzeb Hassan, Ying Lv, Xiaoqi Zhang, Yongyue Wei, Lei Wang, Guifang Xu
Gastrointestinal Endoscopy.2022; 95(4): 660.     CrossRef
Endoscopic subserosal dissection for gastric tumors: 18 cases in a single center
Jihyun Han, Jinwoong Cho, Jaesun Song, Mina Yang, Youngjae Lee, Myoungjin Ju
Surgical Endoscopy.2022; 36(11): 8039.     CrossRef
Endoscopic Management of Gastric Subepithelial Tumor
Hyunchul Lim
Journal of Digestive Cancer Research.2022; 10(1): 16.     CrossRef
Predictors of difficult endoscopic resection of submucosal tumors originating from the muscularis propria layer at the esophagogastric junction
Yu-Ping Wang, Hong Xu, Jia-Xin Shen, Wen-Ming Liu, Yuan Chu, Ben-Song Duan, Jing-Jing Lian, Hai-Bin Zhang, Li Zhang, Mei-Dong Xu, Jia Cao
World Journal of Gastrointestinal Surgery.2022; 14(9): 918.     CrossRef
Usefulness of tumor traction with a snare and endoclips in gastric submucosal tumor resection: a propensity-score-matching analysis
Qiang Zhang, Jian-Qun Cai, Zhen Wang
Gastroenterology Report.2021; 9(2): 125.     CrossRef
Endoscopic Resection of Gastrointestinal Stromal Tumor: Is It Safe?
Moon Kyung Joo
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2021; 21(3): 180.     CrossRef
Microscopic positive tumor margin does not increase the rate of recurrence in endoscopic resected gastric mesenchymal tumors compared to negative tumor margin
Yan Zhu, Mei-Dong Xu, Chen Xu, Xiao-Cen Zhang, Shi-Yao Chen, Yun-Shi Zhong, Yi-Qun Zhang, Wei-Feng Chen, Tian-Yin Chen, Jia-Xin Xu, Li-Qing Yao, Quan-Lin Li, Ping-Hong Zhou
Surgical Endoscopy.2020; 34(1): 159.     CrossRef
Mucosectomy device‐assisted endoscopic resection of gastric subepithelial lesions
Lian Yong Li, Bai Wen Li, Parit Mekaroonkamol, Hui Min Chen, Shan Shan Shen, Hui Luo, Sunil Dacha, Yue Xue, Sarah Cristofaro, Steven Keilin, Field Willingham, Qiang Cai
Journal of Digestive Diseases.2020; 21(4): 215.     CrossRef
Submucosal Tunnel Endoscopic Resection for Esophageal Submucosal Tumors: A Multicenter Study
Sufang Tu, Silin Huang, Guohua Li, Xiaowei Tang, Haitao Qing, Qiaoping Gao, Jingwen Fu, Guoping Du, Wei Gong
Gastroenterology Research and Practice.2018; 2018: 1.     CrossRef
Comparison between submucosal tunneling endoscopic resection and endoscopic full-thickness resection for gastric stromal tumors originating from the muscularis propria layer
Yuyong Tan, Xiaoyu Tang, Ting Guo, Dongzi Peng, Yao Tang, Tianying Duan, Xuehong Wang, Liang Lv, Jirong Huo, Deliang Liu
Surgical Endoscopy.2017; 31(8): 3376.     CrossRef
Subepithelial rectal gastrointestinal stromal tumor – the use of endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration to establish a definitive cytological diagnosis: a case report
Vitor Ottoboni Brunaldi, Martin Coronel, Danielle Azevedo Chacon, Eduardo Turiani Hourneaux De Moura, Sérgio E. Matuguma, Eduardo Guimarães Hourneaux De Moura, Diogo Turiani Hourneaux De Moura
Journal of Medical Case Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Management of Gastrointestinal Stromal Tumors
Emily Z. Keung, Chandrajit P. Raut
Surgical Clinics of North America.2017; 97(2): 437.     CrossRef
Gastroduodenal Intussusception with a Gastric Gastrointestinal Stromal Tumor Treated by Endoscopic Submucosal Dissection
Kenji Yamauchi, Masaya Iwamuro, Eiji Ishii, Makoto Narita, Nobuto Hirata, Hiroyuki Okada
Internal Medicine.2017; 56(12): 1515.     CrossRef