Therapeutic Outcomes of Endoscopic Resection of Early Gastric Cancer with Undifferentiated-Type Histology: A Korean ESD Registry Database Analysis
Chang Seok Bang, Jae Myung Park, Gwang Ho Baik, Jong Jae Park, Moon Kyung Joo, Jae Young Jang, Seong Woo Jeon, Suck Chei Choi, Jae Kyu Sung, Kwang Bum Cho
Clin Endosc 2017;50(6):569-577.   Published online 2017 Jul 25     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2017.017
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Endoscopic Resection of Undifferentiated Early Gastric Cancer
Yuichiro Hirai, Seiichiro Abe, Mai Ego Makiguchi, Masau Sekiguchi, Satoru Nonaka, Haruhisa Suzuki, Shigetaka Yoshinaga, Yutaka Saito
Journal of Gastric Cancer.2023; 23(1): 146.     CrossRef
Update on diagnosis and treatment of early signet-ring cell gastric carcinoma: A literature review
Yun-He Tang, Lin-Lin Ren, Tao Mao
World Journal of Gastrointestinal Endoscopy.2023; 15(4): 240.     CrossRef
Clinical Features of Gastric Signet Ring Cell Cancer: Results from a Systematic Review and Meta-Analysis
Mariagiulia Dal Cero, Maria Bencivenga, Drolaiz H. W. Liu, Michele Sacco, Mariella Alloggio, Kelly G. P. Kerckhoffs, Federica Filippini, Luca Saragoni, Mar Iglesias, Anna Tomezzoli, Fátima Carneiro, Heike I. Grabsch, Giuseppe Verlato, Lorena Torroni, Guil
Cancers.2023; 15(21): 5191.     CrossRef
Long-term outcomes of endoscopic resection followed by additional surgery after non-curative resection in undifferentiated-type early gastric cancer: a nationwide multi-center study
Jie-Hyun Kim, Young-Il Kim, Ji Yong Ahn, Woon Geon Shin, Hyo-Joon Yang, Su Youn Nam, Byung-Hoon Min, Jae-Young Jang, Joo Hyun Lim, Wan Sik Lee, Bong Eun Lee, Moon Kyung Joo, Jae Myung Park, Hang Lak Lee, Tae-Geun Gweon, Moo In Park, Jeongmin Choi, Chung H
Surgical Endoscopy.2022; 36(3): 1847.     CrossRef
Diffuse-type Gastric Cancer
Jie-Hyun Kim
The Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research.2022; 22(1): 11.     CrossRef
Endoscopic submucosal dissection for early signet ring cell gastric cancer: A systematic review and meta-analysis
Chun-Yan Weng, Shao-Peng Sun, Chang Cai, Jing-Li Xu, Bin Lv
World Journal of Clinical Cases.2022; 10(20): 6915.     CrossRef
Clinico-pathologic determinants of non-e-curative outcome following en-bloc endoscopic submucosal dissection in patients with early gastric neoplasia
Kidane Siele Embaye, Chao Zhang, Matiwos Araya Ghebrehiwet, Zhihao Wang, Fengdi Zhang, Liwei Liu, Shenghui Qin, Lingzhi Qin, Jun Wang, Xi Wang
BMC Cancer.2021;[Epub]     CrossRef
Factors associated with overall survival in early gastric cancer patients who underwent additional surgery after endoscopic submucosal dissection
Zhi Zheng, Fan-Di Bu, Hao Chen, Jie Yin, Rui Xu, Jun Cai, Jun Zhang, Hong-Wei Yao, Zhong-Tao Zhang
World Journal of Clinical Cases.2021; 9(10): 2192.     CrossRef
Long-Term Outcomes of Endoscopic Submucosal Dissection of Undifferentiated-Type Early Gastric Cancer
Chang Seok Bang
Clinical Endoscopy.2021; 54(2): 143.     CrossRef
Establishing Machine Learning Models to Predict Curative Resection in Early Gastric Cancer with Undifferentiated Histology: Development and Usability Study
Chang Seok Bang, Ji Yong Ahn, Jie-Hyun Kim, Young-Il Kim, Il Ju Choi, Woon Geon Shin
Journal of Medical Internet Research.2021; 23(4): e25053.     CrossRef
Результаты проксимальной резекции желудка в зависимости от методов реконструкции желудочно-кишечного тракта
Виктория Эдуардовна Тишакова , Дмитрий Валерьевич Ручкин , Александр Анатольевич Грицкевич , Николай Алексеевич Ефименко
Естественные и Технические Науки.2021; (№11): 198.     CrossRef
Protocol for expanded indications of endoscopic submucosal dissection for early gastric cancer in China: a multicenter, ambispective, observational, open-cohort study
Zhi Zheng, Jie Yin, Ziyu Li, Yingjiang Ye, Bo Wei, Xin Wang, Yantao Tian, Mengyi Li, Qian Zhang, Na Zeng, Rui Xu, Guangyong Chen, Jie Zhang, Peng Li, Jun Cai, Hongwei Yao, Jun Zhang, Zhongtao Zhang, Shutian Zhang
BMC Cancer.2020;[Epub]     CrossRef
Regional Lymph Node Dissection as an Additional Treatment Option to Endoscopic Resection for Expanded Indications in Gastric Cancer: a Prospective Cohort Study
Ho Seok Seo, Han Mo Yoo, Yoon Ju Jung, Sung Hak Lee, Jae Myung Park, Kyo Young Song, Eun Sun Jung, Myung-Gyu Choi, Cho Hyun Park
Journal of Gastric Cancer.2020; 20(4): 442.     CrossRef
Effect of ilaprazole on the healing of endoscopic submucosal dissection-induced gastric ulcer: randomized-controlled, multicenter study
Chang Seok Bang, Woon Geon Shin, Seung In Seo, Min Ho Choi, Hyun Joo Jang, Se Woo Park, Sea Hyub Kae, Young Joo Yang, Suk Pyo Shin, Gwang Ho Baik, Hak Yang Kim
Surgical Endoscopy.2019; 33(5): 1376.     CrossRef
Effect of age on the clinical outcomes of patients with early gastric cancer with undifferentiated-type histology
Jeung Hui Pyo, Hyuk Lee, Yang Won Min, Byung-Hoon Min, Jun Haeng Lee, Kyoung-Mee Kim, Heejin Yoo, Kyunga Kim, Yoon-Ho Choi, Jae J. Kim, Sung Kim
Surgery.2019; 165(4): 802.     CrossRef
Long-term clinical outcomes of endoscopic vs. surgical resection for early gastric cancer with undifferentiated histology
Joo Hyun Lim, Jung Kim, Sang Gyun Kim, Hyunsoo Chung
Surgical Endoscopy.2019; 33(11): 3589.     CrossRef
Pitfalls in the Interpretation of Publications about Endoscopic Submucosal Dissection of Early Gastric Cancer with Undifferentiated-Type Histology
Chang Seok Bang, Gwang Ho Baik
Clinical Endoscopy.2019; 52(1): 30.     CrossRef
Strategy for Curative Endoscopic Resection of Undifferentiated-Type Early Gastric Cancer
Jie-Hyun Kim
Clinical Endoscopy.2019; 52(1): 9.     CrossRef
Risk Factors for Lymph Node Metastasis in Undifferentiated-Type Gastric Carcinoma
Myeong-Cherl Kook
Clinical Endoscopy.2019; 52(1): 15.     CrossRef
Is Radical Surgery Necessary for All Patients Diagnosed as Having Non-Curative Endoscopic Submucosal Dissection?
Si Hyung Lee, Byung Sam Park
Clinical Endoscopy.2019; 52(1): 21.     CrossRef
Characteristics of proximal early gastric cancer differentiating distal early gastric cancer
Jin Sung Koh, Moon Kyung Joo, Jong-Jae Park, Beom Jae Lee, Hoon Jai Chun, Sang Woo Lee, You-Jin Jang, Young-Jae Mok, Masaru Katoh
PLOS ONE.2019; 14(9): e0223284.     CrossRef
Usefulness of histologic differences and perivascular infiltration for preoperative T staging of advanced gastric cancer using computed tomography
Ji Youn Kim, Woo-Suk Chung, Hyeun Jin Lee, Ji Hae An, Jang Shin Son
Japanese Journal of Radiology.2019; 37(12): 817.     CrossRef
Mixed poorly differentiated adenocarcinoma in undifferentiated-type early gastric cancer predicts endoscopic noncurative resection
Yusuke Horiuchi, Junko Fujisaki, Noriko Yamamoto, Naoki Ishizuka, Masami Omae, Akiyoshi Ishiyama, Toshiyuki Yoshio, Toshiaki Hirasawa, Yorimasa Yamamoto, Masatsugu Nagahama, Hiroshi Takahashi, Tomohiro Tsuchida
Gastric Cancer.2018; 21(4): 689.     CrossRef
Self-expandable metal stents in patients with postoperative delayed gastric emptying after distal gastrectomy
Seung Han Kim, Bora Keum, Hyuk Soon Choi, Eun Sun Kim, Yeon Seok Seo, Yoon Tae Jeen, Hong Sik Lee, Hoon Jai Chun, Soon Ho Um, Chang Duck Kim, Sungsoo Park
World Journal of Gastroenterology.2018; 24(40): 4578.     CrossRef
Endoscopic Resection of Early Gastric Cancer with Undifferentiated-Type Histology
Jie-Hyun Kim
Clinical Endoscopy.2017; 50(6): 511.     CrossRef