Capability of Radial- and Convex-Arrayed Echoendoscopes for Visualization of the Pancreatobiliary Junction
Yoshihide Kanno, Kei Ito, Shinsuke Koshita, Takahisa Ogawa, Hiroaki Kusunose, Kaori Masu, Toshitaka Sakai, Toji Murabayashi, Sho Hasegawa, Fumisato Kozakai, Yujiro Kawakami, Yuki Fujii, Yutaka Noda
Clin Endosc 2018;51(3):274-278.   Published online 2017 Sep 25     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2017.098
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy of gel immersion endoscopic ultrasonography for delineating the duodenal papilla and pancreatobiliary ducts: A retrospective study with video
Haruka Toyonaga, Toshifumi Kin, Kosuke Iwano, Risa Nakamura, Takao Shimizu, Koki Chikugo, Tatsuya Ishii, Hiroshi Nasuno, Tsuyoshi Hayashi, Kuniyuki Takahashi, Hajime Yamazaki, Akio Katanuma
DEN Open.2023;[Epub]     CrossRef
Pancreatic duct imaging during aging
Kathleen Möller, Christian Jenssen, André Ignee, Michael Hocke, Siegbert Faiss, Julio Iglesias-Garcia, Siyu Sun, Yi Dong, ChristophF Dietrich
Endoscopic Ultrasound.2023; 12(2): 200.     CrossRef
Linear-array EUS improves the accuracy of predicting deep submucosal invasion in non-pedunculated rectal polyps compared with radial EUS: a prospective observational study
Zhixian Lan, Kangyue Sun, Yuchen Luo, Haiyan Hu, Wei Zhu, Wen Guo, Jing Wen, Wenting Mi, Junsheng Chen, Xiang Chen, Venkata Akshintala, Ying Huang, Side Liu, Yue Li
Surgical Endoscopy.2021; 35(4): 1734.     CrossRef
Evaluation of a novel radial echoendosonoscope with a piezoelectric-composite transducer: An open-label, multicenter, randomized, parallel-group, noninferiority clinical trial
Sheng Wang, Jintao Guo, Xiang Liu, Nan Ge, Guoxin Wang, Jinlong Hu, Kai Zhang, Siyu Sun
Endoscopic Ultrasound.2021; 10(6): 431.     CrossRef