Impact of Periampullary Diverticulum on ERCP Performance: A Matched Case-Control Study
Juan E. Corral, Omar Y. Mousa, Paul T. Kröner, Victoria Gomez, Frank J. Lukens
Clin Endosc 2019;52(1):65-71.   Published online 2018 Aug 21     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2018.070
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Impact of periampullary diverticulum on biliary cannulation: A retrospective cohort study
Jing Liang Ho, Aruni Seneviratna, Cherng Hann Benjamin Yip
Advances in Digestive Medicine.2023; 10(4): 232.     CrossRef
A new classification of periampullary diverticulum: cannulation of papilla on the inner margins of the diverticulum (Type IIa) is more challenging
He-xian Shi, Yong-qiang Ye, Hai-wang Zhao, De-cai Kong, Shan-zhou Huang, Qian Yan, Yu-bin Chen, Ping Zhang, Sheng Chen, Bao-hua Hou, Chuan-zhao Zhang
BMC Gastroenterology.2023;[Epub]     CrossRef
Clinical significance of different periampullary diverticulum classifications for endoscopic retrograde cholangiopancreatography cannulation
Ping Yue, Ke-Xiang Zhu, Hai-Ping Wang, Wen-Bo Meng, Jian-Kang Liu, Lei Zhang, Xiao-Liang Zhu, Hui Zhang, Long Miao, Zheng-Feng Wang, Wen-Ce Zhou, Azumi Suzuki, Kiyohito Tanaka, Xun Li
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(19): 2402.     CrossRef
Clinical significance of different periampullary diverticulum classifications for endoscopic retrograde cholangiopancreatography cannulation
Ping Yue, Ke-Xiang Zhu, Hai-Ping Wang, Wen-Bo Meng, Jian-Kang Liu, Lei Zhang, Xiao-Liang Zhu, Hui Zhang, Long Miao, Zheng-Feng Wang, Wen-Ce Zhou, Azumi Suzuki, Kiyohito Tanaka, Xun Li
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(19): 2403.     CrossRef
Periampüller divertikül endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografide kanülasyon başarısı ve komplikasyon sıklığını etkiler mi?
Bilal TOKA, Salih TOKMAK
Akademik Gastroenteroloji Dergisi.2020; 19(2): 83.     CrossRef
Complications increase in which type of duodenal diverticulum? A retrospective cohort study
Murat AKAYDIN, Tamer AKAY, Metin LEBLEBİCİ
Journal of Surgery and Medicine.2020; 4(11): 938.     CrossRef
Presence of Periampullary Diverticulum is Not a Hurdle to Successful Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography
Jimin Han
Clinical Endoscopy.2019; 52(1): 7.     CrossRef
ERCP Success Rate and Periampullary Diverticula: The Pocket Makes No Difference
Gyanprakash Ketwaroo, Waqar Qureshi
Digestive Diseases and Sciences.2019; 64(5): 1072.     CrossRef