Presence of Periampullary Diverticulum is Not a Hurdle to Successful Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography
Jimin Han
Clin Endosc 2019;52(1):7-8.   Published online 2019 Jan 17     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2019.006
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Analysis of the Relationship Between Periampullary Diverticulum and Recurrent Bile Duct Stones After Endoscopy on Magnetic Resonance Imaging of Magnetic Nanoparticles
Yingkai Wang, Jiepeng Jie, Bo Qian, Yongping Qiao, Pengming Yu, Jijun Zhang
Journal of Biomedical Nanotechnology.2022; 18(2): 607.     CrossRef
Clinical significance of different periampullary diverticulum classifications for endoscopic retrograde cholangiopancreatography cannulation
Ping Yue, Ke-Xiang Zhu, Hai-Ping Wang, Wen-Bo Meng, Jian-Kang Liu, Lei Zhang, Xiao-Liang Zhu, Hui Zhang, Long Miao, Zheng-Feng Wang, Wen-Ce Zhou, Azumi Suzuki, Kiyohito Tanaka, Xun Li
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(19): 2403.     CrossRef
Clinical significance of different periampullary diverticulum classifications for endoscopic retrograde cholangiopancreatography cannulation
Ping Yue, Ke-Xiang Zhu, Hai-Ping Wang, Wen-Bo Meng, Jian-Kang Liu, Lei Zhang, Xiao-Liang Zhu, Hui Zhang, Long Miao, Zheng-Feng Wang, Wen-Ce Zhou, Azumi Suzuki, Kiyohito Tanaka, Xun Li
World Journal of Gastroenterology.2020; 26(19): 2402.     CrossRef