Clinical Usefulness of Dual Red Imaging in Gastric Endoscopic Submucosal Dissection: A Pilot Study
Naoki Yorita, Shiro Oka, Shinji Tanaka, Takahiro Kotachi, Naoko Nagasaki, Kosaku Hata, Kazutaka Kuroki, Kazuhiko Masuda, Mio Kurihara, Mariko Kiso, Tomoyuki Boda, Masanori Ito, Kazuaki Chayama
Clin Endosc 2020;53(1):54-59.   Published online 2019 Sep 3     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2019.065
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy of using red dichromatic imaging throughout endoscopic submucosal dissection procedure
Aoi Kita, Shiko Kuribayashi, Yuki Itoi, Keigo Sato, Yu Hashimoto, Kengo Kasuga, Hirohito Tanaka, Hiroko Hosaka, Kazue Nagai, Hemchand Ramberan, Toshio Uraoka
Surgical Endoscopy.2023; 37(1): 503.     CrossRef
Red dichromatic imaging improves visibility of bleeding during gastric endoscopic submucosal dissection
Kohei Oka, Naoto Iwai, Takashi Okuda, Toshifumi Tsuji, Hiroaki Sakai, Chie Hattori, Masashi Taniguchi, Tasuku Hara, Toshiyuki Komaki, Junichi Sakagami, Keizo Kagawa, Osamu Dohi, Yoshito Itoh
Scientific Reports.2023;[Epub]     CrossRef
Red dichromatic imaging reduces endoscopic treatment time of esophageal varices by increasing bleeding point visibility (with video)
Yoshihiro Furuichi, Masakazu Abe, Hirohito Takeuchi, Yuu Yoshimasu, Takao Itoi
Digestive Endoscopy.2022; 34(1): 87.     CrossRef
Clinical usefulness of red dichromatic imaging in hemostatic treatment during endoscopic submucosal dissection: First report from a multicenter, openā€label, randomized controlled trial
Ai Fujimoto, Yutaka Saito, Seiichiro Abe, Syu Hoteya, Kosuke Nomura, Hiroshi Yasuda, Yasumasa Matsuo, Toshio Uraoka, Shiko Kuribayashi, Yosuke Tsuji, Daisuke Ohki, Tadateru Maehata, Motohiko Kato, Naohisa Yahagi
Digestive Endoscopy.2022; 34(2): 379.     CrossRef
Evaluation of the visibility of bleeding points using red dichromatic imaging in endoscopic hemostasis for acute GI bleeding (with video)
Yuichiro Hirai, Ai Fujimoto, Naomi Matsutani, Soichiro Murakami, Yuki Nakajima, Ryoichi Miyanaga, Yoshihiro Nakazato, Kazuyo Watanabe, Masahiro Kikuchi, Naohisa Yahagi
Gastrointestinal Endoscopy.2022; 95(4): 692.     CrossRef
Utility of red dichromatic imaging for identifying the bleeding point in endoscopic hemostasis of colonic diverticular bleeding
Soma Fukuda, Taku Sakamoto, Hideo Suzuki, Toshiaki Narasaka, Kiichiro Tsuchiya
VideoGIE.2022; 7(4): 149.     CrossRef
Red dichromatic imaging reduces bleeding and hematoma during submucosal injection in esophageal endoscopic submucosal dissection
Kurato Miyazaki, Motohiko Kato, Motoki Sasaki, Kentaro Iwata, Teppei Masunaga, Yoko Kubosawa, Yukie Hayashi, Mari Mizutani, Yoshiyuki Kiguchi, Yusaku Takatori, Makoto Mutaguchi, Noriko Matsuura, Atsushi Nakayama, Kaoru Takabayashi, Takanori Kanai, Naohisa
Surgical Endoscopy.2022; 36(11): 8076.     CrossRef
Endoscopic treatment for early gastric cancer
Ji Yong Ahn
Journal of the Korean Medical Association.2022; 65(5): 276.     CrossRef
Novel image enhancement technology that helps find bleeding points during endoscopic submucosal dissection of gastric neoplasms
Kohei Funasaka, Ryoji Miyahara, Noriyuki Horiguchi, Takafumi Omori, Hayato Osaki, Dai Yoshida, Hyuga Yamada, Keishi Koyama, Mitsuo Nagasaka, Yoshiyuki Nakagawa, Senju Hashimoto, Tomoyuki Shibata, Yoshiki Hirooka
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2022; 37(10): 1955.     CrossRef
Feasibility of red dichromatic imaging in hemostasis for postendoscopic sphincterotomy bleeding
Risa Nakamura, Haruka Toyonaga, Akio Katanuma
Digestive Endoscopy.2022;[Epub]     CrossRef
Development and clinical usefulness of a unique red dichromatic imaging technology in gastrointestinal endoscopy: A narrative review
Toshio Uraoka, Makoto Igarashi
Therapeutic Advances in Gastroenterology.2022; 15: 175628482211183.     CrossRef
Endoscopic submucosal dissection of early-stage rectal cancer using full-time red dichromatic imaging to minimize and avoid significant bleeding
Aoi Kita, Hirohito Tanaka, Hemchand Ramberan, Shiko Kuribayashi, Toshio Uraoka
VideoGIE.2021; 6(4): 193.     CrossRef
Red dichromatic imaging in peroral endoscopic myotomy: a novel image-enhancing technique
Anudeep KV, Mohan Ramchandani, Pradev Inavolu, Zaheer Nabi, D. Nageshwar Reddy
VideoGIE.2021; 6(5): 203.     CrossRef
Fundamentals, Diagnostic Capabilities, and Perspective of Narrow Band Imaging for Early Gastric Cancer
Hiroki Kurumi, Kouichi Nonaka, Yuichiro Ikebuchi, Akira Yoshida, Koichiro Kawaguchi, Kazuo Yashima, Hajime Isomoto
Journal of Clinical Medicine.2021; 10(13): 2918.     CrossRef
Visibility of the bleeding point in acute rectal hemorrhagic ulcer using red dichromatic imaging: A case report
Yuichiro Hirai, Atsuto Kayashima, Yoshihiro Nakazato, Ai Fujimoto
World Journal of Gastrointestinal Endoscopy.2021; 13(7): 233.     CrossRef
Esophageal endoscopic submucosal dissection on postendoscopic variceal ligation scars with injection under red dichromatic imaging
Kurato Miyazaki, Motohiko Kato, Noriko Matsuura, Takanori Kanai, Naohisa Yahagi
VideoGIE.2021; 6(12): 536.     CrossRef
Editors' Choice of Noteworthy Clinical Endoscopy Publications in the First Decade
Gwang Ha Kim, Kwang An Kwon, Do Hyun Park, Jimin Han
Clinical Endoscopy.2021; 54(5): 633.     CrossRef
The Role of Dual Red Imaging in Gastric Endoscopic Submucosal Dissection
In Kyung Yoo, Joo Young Cho
Clinical Endoscopy.2020; 53(1): 1.     CrossRef
Efficacy of a new image-enhancement technique for achieving hemostasis in endoscopic submucosal dissection
Tadateru Maehata, Ai Fujimoto, Toshio Uraoka, Motohiko Kato, Joichiro Horii, Motoki Sasaki, Yoshiyuki Kiguchi, Teppei Akimoto, Atsushi Nakayama, Yasutoshi Ochiai, Osamu Goto, Toshihiro Nishizawa, Naohisa Yahagi
Gastrointestinal Endoscopy.2020; 92(3): 667.     CrossRef
Photoacoustic endoscopy: A progress review
Heng Guo, Ying Li, Weizhi Qi, Lei Xi
Journal of Biophotonics.2020;[Epub]     CrossRef