Endoscopic Full Thickness Resection for Gastrointestinal Tumors - Challenges and Solutions
Hung Leng Kaan, Khek Yu Ho
Clin Endosc 2020;53(5):541-549.   Published online 2020 Feb 17     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2019.161
Citations to this article as recorded by Crossref logo
New endoscopic closure technique, “internal traction–assisted suspended closure,” for GI defect closure: a pilot study (with video)
Yaoyao Gong, Jue Wang, Tianyin Chen, Jing Cheng, Keyi Guo, Wei Su, Pinghong Zhou, Jianwei Hu
Gastrointestinal Endoscopy.2024; 99(2): 186.     CrossRef
Using Robotic Endoscopic Platforms to Perform Gastric Endoscopic Submucosal Dissection – Benefits and Future Development
Hung Leng Kaan, Khek Yu Ho
Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy.2023; 25(1): 82.     CrossRef
Future Directions for Robotic Endoscopy–Artificial Intelligence (AI), Three-Dimensional (3D) Imaging, and Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery (NOTES)
Cem Simsek, Hung Leng Kaan, Hiroyuki Aihara
Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy.2023; 25(1): 95.     CrossRef
Twin‐grasper assisted mucosal inverted closure achieves complete healing of large perforations after gastric endoscopic full‐thickness resection
Qinbo Cai, Huafeng Fu, Lele Zhang, Minxuan Shen, Shaoxiong Yi, Rongman Xie, Wentong Lan, Wenqing Dong, Xiaolian Chen, Jie Zhang, Xun Hou, Yulong He, Dongjie Yang
Digestive Endoscopy.2023; 35(6): 736.     CrossRef
Endoscopic Resection with One-Port Placement: A Newly Developed Technique for the Safe Management of Advanced Endoscopic Resection for Gastric Gastrointestinal Stromal Tumors
Atsushi Sawada, Kingo Hirasawa, Chiko Sato, Sho Sato, Tsutomu Sato, Kazuya Sugimori, Chikara Kunisaki, Shin Maeda
Digestion.2023; 104(6): 460.     CrossRef
Comparative Study on the Clinical Effects of Different Surgical Methods in the Treatment of Gastrointestinal Stromal Tumors
Jinyan Wu, Boneng Mao, Tao Jin, Xinfang Xu, Xiao Xu, Shengjun Jiang, Weiguo Li
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
Role of intraoperative patients positioning in endoscopic full-thickness resection of large gastric tumors under general anesthesia
Li-Jun Zhou, Fei Xing, Dan Chen, Yan-Na Li, Shoaib Mohammad Rafiq
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef
Endoscopic Full Thickness Resection: A Systematic Review
Partha Pal, Mohan Ramchandani, Pradev Inavolu, Duvvuru Nageshwar Reddy, Manu Tandan
Journal of Digestive Endoscopy.2022; 13(03): 152.     CrossRef
Over-the-Scope Clip-Associated Endoscopic Muscular Dissection for Seven Cases of Small Gastric Submucosal Tumor: A Video-Based Case Series
Xin Li, Rongfen Wei, Jianfu Qin, Fei Qin, Peng Peng, Mengbin Qin, Shiquan Liu, Jiean Huang, Piero Chirletti
Gastroenterology Research and Practice.2021; 2021: 1.     CrossRef
Editors' Choice of Noteworthy Clinical Endoscopy Publications in the First Decade
Gwang Ha Kim, Kwang An Kwon, Do Hyun Park, Jimin Han
Clinical Endoscopy.2021; 54(5): 633.     CrossRef
Clinical adoption of robotics in endoscopy: Challenges and solutions
Hung Leng Kaan, Khek Yu Ho
JGH Open.2020; 4(5): 790.     CrossRef