Inside Plastic Stents versus Metal Stents for Treating Unresectable Malignant Perihilar Biliary Obstructions: A Retrospective Comparative Study
Yoshihide Kanno, Shinsuke Koshita, Takahisa Ogawa, Hiroaki Kusunose, Kaori Masu, Toshitaka Sakai, Keisuke Yonamine, Kazuaki Miyamoto, Toji Murabayashi, Fumisato Kozakai, Jun Horaguchi, Yutaka Noda, Kei Ito
Clin Endosc 2020;53(6):735-742.   Published online 2020 Mar 4     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2020.003
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical Outcomes of Inside Stents and Conventional Plastic Stents as Bridge-to-Surgery Options for Malignant Hilar Biliary Obstruction
Hirotoshi Ishiwatari, Takanori Kawabata, Hiroki Kawashima, Yousuke Nakai, Shin Miura, Hironari Kato, Hideyuki Shiomi, Nao Fujimori, Takeshi Ogura, Osamu Inatomi, Kensuke Kubota, Toshio Fujisawa, Mamoru Takenaka, Hiroshi Mori, Kensaku Noguchi, Yuki Fujii,
Digestive Diseases and Sciences.2023; 68(4): 1139.     CrossRef
Development of novel biliary metal stent with coil-spring structure and its application in vivo swine biliary stricture model
In Rae Cho, Sang Hyub Lee, Jin Ho Choi, Namyoung Park, Min Woo Lee, Joo Seong Kim, Seok Jeong, Don Haeng Lee, Tae-Won Jeong, Byoung-Yun Ki, Woo Hyun Paik, Ji Kon Ryu, Yong-Tae Kim
Frontiers in Oncology.2023;[Epub]     CrossRef
Endoscopic retrograde stent drainage therapies for malignant biliary obstruction: the distal opening of stent location above or across the duodenal papilla? A systematic review and meta-analysis
Dong Fang, Yi Han, Chenglin Zhu, Zhenwang Shi, Deming Bao, Liming Wang, Qin Xu
Scandinavian Journal of Gastroenterology.2023; 58(9): 1071.     CrossRef
Suprapapillary placement of plastic versus metal stents for malignant biliary hilar obstructions: a multicenter, randomized trial
Yoshihide Kanno, Kei Ito, Kazunari Nakahara, Shinya Kawaguchi, Yoshiharu Masaki, Toru Okuzono, Hironari Kato, Masaki Kuwatani, Shotaro Ishii, Toji Murabayashi, Sho Hasegawa, Masatsugu Nagahama, Yuji Iwashita, Yosuke Michikawa, Shuzo Terada, Yujiro Kawakam
Gastrointestinal Endoscopy.2023; 98(2): 211.     CrossRef
Déjà vu but with a different conclusion
Richard Kozarek
Gastrointestinal Endoscopy.2023; 98(5): 787.     CrossRef
Utility of bilateral intraductal plastic stent for malignant hilar biliary obstruction compared with bilateral self-expandable metal stent: a propensity score–matched cohort analysis
Mitsuru Okuno, Keisuke Iwata, Takuji Iwashita, Tsuyoshi Mukai, Kota Shimojo, Yosuke Ohashi, Yuhei Iwasa, Akihiko Senju, Shota Iwata, Ryuichi Tezuka, Hironao Ichikawa, Naoki Mita, Shinya Uemura, Kensaku Yoshida, Akinori Maruta, Eiichi Tomita, Ichiro Yasuda
Gastrointestinal Endoscopy.2023; 98(5): 776.     CrossRef
Endoscopic nasobiliary drainage versus endoscopic biliary stenting for preoperative biliary drainage in patients with malignant hilar biliary obstruction: Propensity score‐matched multicenter comparative study
Hirotoshi Ishiwatari, Takanori Kawabata, Hiroki Kawashima, Yousuke Nakai, Shin Miura, Hironari Kato, Hideyuki Shiomi, Nao Fujimori, Takeshi Ogura, Osamu Inatomi, Kensuke Kubota, Toshio Fujisawa, Mamoru Takenaka, Hiroshi Mori, Kensaku Noguchi, Yuki Fujii,
Digestive Endoscopy.2023;[Epub]     CrossRef
Comparison of unilateral and bilateral intraductal plastic stent placement for unresectable malignant hilar biliary obstruction: A propensity score‐matched cohort analysis
Mitsuru Okuno, Keisuke Iwata, Tsuyoshi Mukai, Yuhei Iwasa, Shinya Uemura, Kensaku Yoshida, Akinori Maruta, Takuji Iwashita, Ichiro Yasuda, Masahito Shimizu
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences.2023;[Epub]     CrossRef
Cross‐wired metal stents for endoscopic bilateral stent‐in‐stent deployment in malignant hilar biliary obstruction: A multicenter, single‐arm, prospective study
Kentaro Yamao, Takeshi Ogura, Hideyuki Shiomi, Takaaki Eguchi, Hisakazu Matsumoto, Zhao Liang Li, Hiroaki Hashimoto, Yasutaka Chiba, Mamoru Takenaka, Tomohiro Watanabe, Masatoshi Kudo, Tsuyoshi Sanuki
DEN Open.2022;[Epub]     CrossRef
Recent advances regarding endoscopic biliary drainage for unresectable malignant hilar biliary obstruction
Hironari Kato, Kazuyuki Matsumoto, Hiroyuki Okada
DEN Open.2022;[Epub]     CrossRef
Double‐scope method is helpful to rescue a retrieval thread attached to a stent caught on the duodenoscope forceps elevator
Kengo Matsumoto, Dai Nakamatsu, Tsutomu Nishida
Digestive Endoscopy.2022;[Epub]     CrossRef
The feasibility of percutaneous transhepatic gallbladder aspiration for acute cholecystitis after self-expandable metallic stent placement for malignant biliary obstruction: a 10-year retrospective analysis in a single center
Akihisa Ohno, Nao Fujimori, Toyoma Kaku, Masayuki Hijioka, Ken Kawabe, Naohiko Harada, Makoto Nakamuta, Takamasa Oono, Yoshihiro Ogawa
Clinical Endoscopy.2022; 55(6): 784.     CrossRef
Self‐expandable metal stents have longer patency and less cholangitis than inside stents in malignant perihilar biliary obstruction
Akinobu Koiwai, Morihisa Hirota, Tomofumi Katayama, Ryo Kin, Keita Kawamura, Katsuya Endo, Takayuki Kogure, Atsuko Takasu, Takayoshi Meguro, Kennichi Satoh
JGH Open.2022; 6(5): 317.     CrossRef
Two-devices-in-one-channel method for preventing the preceding stent migration in case of multiple indwelling biliary inside plastic stents
Tesshin Ban, Yoshimasa Kubota, Takuya Takahama, Shun Sasoh, Tomoaki Ando, Makoto Nakamura, Takashi Joh
Endoscopy.2022; 54(S 02): E948.     CrossRef
Editors' Choice of Noteworthy Clinical Endoscopy Publications in the First Decade
Gwang Ha Kim, Kwang An Kwon, Do Hyun Park, Jimin Han
Clinical Endoscopy.2021; 54(5): 633.     CrossRef
Endoscopic or percutaneous biliary drainage in hilar cholangiocarcinoma: When and how?
Tudor Mocan, Adelina Horhat, Emil Mois, Florin Graur, Cristian Tefas, Rares Craciun, Iuliana Nenu, Mihaela Spârchez, Zeno Sparchez
World Journal of Gastrointestinal Oncology.2021; 13(12): 2050.     CrossRef
Changing Trends in Biliary Stenting for Unresectable Malignant Perihilar Obstructions
Lubna Kamani, Muhammad Arshad
Clinical Endoscopy.2020; 53(6): 636.     CrossRef