Efficacy of Underwater Endoscopic Mucosal Resection for Superficial Non-Ampullary Duodenal Epithelial Tumor
Masanori Furukawa, Akira Mitoro, Takahiro Ozutumi, Yukihisa Fujinaga, Keisuke Nakanishi, Koh Kitagawa, Soichiro Saikawa, Sinya Sato, Yasuhiko Sawada, Hiroaki Takaya, Kosuke Kaji, Hideto Kawaratani, Tadashi Namisaki, Kei Moriya, Takemi Akahane, Junichi Yamao, Hitoshi Yoshiji
Clin Endosc. 2021;54(3):371-378.   Published online 2021 Feb 18     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2020.147
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Endoscopic resection of superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumor
Motohiko Kato, Takanori Kanai, Naohisa Yahagi
DEN Open.2022;[Epub]     CrossRef
Resectability of underwater endoscopic mucosal resection for duodenal tumor: A single‐center, retrospective pilot study
Yosuke Toya, Masaki Endo, Masanao Yamazato, Shun Yamada, Tomo Kumei, Minami Hirai, Makoto Eizuka, Toshifumi Morishita, Risaburo Akasaka, Shunichi Yanai, Noriyuki Uesugi, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2021;[Epub]     CrossRef
The Application of Underwater Endoscopic Mucosal Resection for Nonampullary Duodenal Adenomas
Xiu-He Lv, Jin-Lin Yang
Clinical Gastroenterology and Hepatology.2021;[Epub]     CrossRef
Utility of underwater EMR for nonpolypoid superficial nonampullary duodenal epithelial tumors ≤20 mm
Kenichiro Okimoto, Daisuke Maruoka, Tomoaki Matsumura, Kengo Kanayama, Naoki Akizue, Yuki Ohta, Takashi Taida, Keiko Saito, Yosuke Inaba, Yohei Kawasaki, Makoto Arai, Jun Kato, Naoya Kato
Gastrointestinal Endoscopy.2021;[Epub]     CrossRef