Technical Review of Developments in Endoscopic Ultrasound-Guided Hepaticogastrostomy
Takeshi Ogura, Kazuhide Higuchi
Clin Endosc 2021;54(5):651-659.   Published online 2021 Apr 26     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2021.020-KDDW
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Propensity score matching analysis for clinical impact of braided-type versus laser-cut-type covered self-expandable metal stents for endoscopic ultrasound-guided hepaticogastrostomy
Mitsuki Tomita, Takeshi Ogura, Akitoshi Hakoda, Saori Ueno, Atsushi Okuda, Nobu Nishioka, Yoshitaro Yamamoto, Hiroki Nishikawa
Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International.2024; 23(2): 181.     CrossRef
Usefulness of endoscopic ultrasound‐guided transhepatic biliary drainage with a 22‐gauge fine‐needle aspiration needle and 0.018‐inch guidewire in the procedure's induction phase
Kei Yane, Masahiro Yoshida, Takayuki Imagawa, Kotaro Morita, Hideyuki Ihara, Kota Hanada, Sota Hirokawa, Yusuke Tomita, Takeyoshi Minagawa, Yutaka Okagawa, Tetsuya Sumiyoshi, Michiaki Hirayama, Hitoshi Kondo
DEN Open.2024;[Epub]     CrossRef
Efficacy of a dedicated plastic stent in endoscopic ultrasound-guided hepaticogastrostomy during the learning curve: cumulative multi-center experience
Koh Kitagawa, Akira Mitoro, Ryuki Minami, Shinsaku Nagamatsu, Takahiro Ozutsumi, Yukihisa Fujinaga, Norihisa Nishimura, Yasuhiko Sawada, Tadashi Namisaki, Takemi Akahane, Kosuke Kaji, Fumimasa Tomooka, Shohei Asada, Miki Kaneko, Hitoshi Yoshiji
Scandinavian Journal of Gastroenterology.2023; 58(3): 296.     CrossRef
Removal of a small pancreatic stone in thin main pancreatic duct using an ultrafine balloon catheter (with video)
Saburo Matsubara, Keito Nakagawa, Kentaro Suda, Takeshi Otsuka, Masashi Oka, Sumiko Nagoshi
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences.2023;[Epub]     CrossRef
Drainage of Afferent Limb Obstruction via the Trans-gastric-bile Duct Formed after Endoscopic Ultrasound-guided Hepaticogastrostomy in a Patient with Pancreatic Cancer
Masatoshi Mabuchi, Seiji Adachi, Yukari Uno, Hironori Nakamura, Makoto Shimazaki, Shinji Nishiwaki, Iwao Kumazawa, Takuji Iwashita, Masahito Shimizu
Internal Medicine.2023; 62(16): 2355.     CrossRef
Clinical feasibility of endoscopic ultrasound‐guided biliary drainage for preoperative management of malignant biliary obstruction (with videos)
Shuntaro Mukai, Takao Itoi, Takayoshi Tsuchiya, Kentaro Ishii, Ryosuke Tonozuka, Yuichi Nagakawa, Shingo Kozono, Chie Takishita, Hiroaki Osakabe, Atsushi Sofuni
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences.2023; 30(7): 983.     CrossRef
A retrospective multicenter study comparing the punctures to B2 and B3 in endoscopic ultrasound–guided hepaticogastrostomy
Masanari Sekine, Yusuke Hashimoto, Taro Shibuki, Kei Okumura, Ikuhiro Kobori, Aki Miyagaki, Yoshihiro Sasaki, Yuichi Takano, Keita Matsumoto, Hirosato Mashima
DEN Open.2023;[Epub]     CrossRef
Stent‐in‐stent technique in a case of difficult removal of a EUS‐guided hepaticogastrostomy partially covered metal stent due to mucosal hyperplasia (with video)
Takeshi Ogura, Yuki Uba, Hiroki Nishikawa
Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences.2023; 30(10): 1188.     CrossRef
Loop technique for guidewire manipulation during endoscopic ultrasound‐guided hepaticogastrostomy
Haruo Miwa, Kazuya Sugimori, Yuto Matsuoka, Kazuki Endo, Ritsuko Oishi, Masaki Nishimura, Yuichiro Tozuka, Takashi Kaneko, Kazushi Numata, Shin Maeda
JGH Open.2023; 7(5): 358.     CrossRef
Drainage Approach for Malignant Biliary Obstruction
Ian Eisenberg, Monica Gaidhane, Michel Kahaleh, Amy Tyberg
Journal of Clinical Gastroenterology.2023; 57(6): 546.     CrossRef
Guidewire malposition outside the bile duct during endoscopic ultrasound-guided hepaticogastrostomy
Yoshimitsu Fukasawa, Mitsuharu Fukasawa, Shinichi Takano, Satoshi Kawakami, Hiroshi Hayakawa, Shota Harai, Nobuyuki Enomoto
Endoscopy.2023; 55(S 01): E894.     CrossRef
Preloading guidewire method: EUS-guided hepaticogastrostomy
Hirotsugu Maruyama, Yuki Ishikawa-Kakiya, Kojiro Tanoue, Akira Higashimori, Yasuhiro Fujiwara
Arab Journal of Gastroenterology.2023; 24(3): 183.     CrossRef
Guidewires in GI endoscopy
Samuel Han, Mohit Girotra, Venkata S. Akshintala, Dennis Chen, Yen-I Chen, Koushik K. Das, Allon Kahn, Girish Mishra, V. Raman Muthusamy, Jorge V. Obando, Frances U. Onyimba, Swati Pawa, Tarun Rustagi, Sonali Sakaria, Guru Trikudanathan, Ryan J. Law
iGIE.2023; 2(3): 386.     CrossRef
EUS–guided transhepatic metal stent deployment technique without tract dilation using a 0.018-inch guidewire (with video)
Takeshi Ogura, Jyunichi Kawai, Kyohei Nishiguchi, Yoshitaro Yamamoto, Kazuhide Higuchi
Endoscopic Ultrasound.2023; 12(5): 431.     CrossRef
The writing on the wall: self-expandable stents for endoscopic ultrasound-guided hepaticogastrostomy?
Hyung Ku Chon, Shayan Irani, Tae Hyeon Kim
Clinical Endoscopy.2023; 56(6): 741.     CrossRef
Rescue technique after endoscopic ultrasound-guided hepaticogastrostomy stent dislocation
Takeshi Ogura, Taro Iwatsubo, Atsushi Okuda, Saori Ueno, Hiroki Nishikawa
Endoscopy.2023; 55(S 01): E1236.     CrossRef
Endoscopic ultrasound-guided hepaticogastrostomy using a novel drill dilator
Masanori Yamada, Kazuo Hara, Shin Haba, Nobumasa Mizuno, Takamichi Kuwahara, Nozomi Okuno, Yasuhiro Kuraishi
Endoscopy.2022; 54(S 02): E856.     CrossRef
Successful endoscopic treatment of huge infected biloma and hepatic abscess after endoscopic ultrasound-guided hepaticogastrostomy with brain abscess
Koji Takahashi, Hiroshi Ohyama, Hiroki Nagashima, Yotaro Iino, Yuko Kusakabe, Kohichiroh Okitsu, Izumi Ohno, Yuichi Takiguchi, Naoya Kato
Clinical Journal of Gastroenterology.2022; 15(5): 988.     CrossRef
Prevention of Serious Complications during Endoscopic Ultrasound-Guided Biliary Drainage: A Case-Based Technical Review
Surinder Singh Rana, Jimil Shah, Harish Bhujade, Ujjwal Gorsi, Mandeep Kang, Rajesh Gupta
Journal of Digestive Endoscopy.2022; 13(02): 082.     CrossRef
Endoscopic salvage therapy after failed biliary cannulation using advanced techniques: A concise review
Yung-Kuan Tsou, Kuang-Tse Pan, Mu Hsien Lee, Cheng-Hui Lin
World Journal of Gastroenterology.2022; 28(29): 3803.     CrossRef
Usefulness of the double-guidewire technique for endoscopic procedures in the field of biliary and pancreatic diseases
Mamoru Takenaka, Masatoshi Kudo
Clinical Endoscopy.2022; 55(5): 605.     CrossRef
New Stents for Endoscopic Ultrasound-Guided Procedures
Gunn Huh, Tae Jun Song
The Korean Journal of Pancreas and Biliary Tract.2021; 26(4): 248.     CrossRef