Laser-cut-type versus braided-type covered self-expandable metallic stents for distal biliary obstruction caused by pancreatic carcinoma: a retrospective comparative cohort study
Koh Kitagawa, Akira Mitoro, Takahiro Ozutsumi, Masanori Furukawa, Yukihisa Fujinaga, Kenichiro Seki, Norihisa Nishimura, Yasuhiko Sawada, Kosuke Kaji, Hideto Kawaratani, Hiroaki Takaya, Kei Moriya, Tadashi Namisaki, Takemi Akahane, Hitoshi Yoshiji
Clin Endosc 2022;55(3):434-442.   Published online 2021 Oct 28     DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2021.161
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Braided-type stent versus laser-cut-type stent for patients with unresectable distal malignant biliary obstruction: a randomized controlled trial
Sho Hasegawa, Takamitsu Sato, Satoru Shinoda, Yusuke Kurita, Tomoki Ogata, Shinichi Nihei, Shin Yagi, Kunihiro Hosono, Itaru Endo, Noritoshi Kobayashi, Kensuke Kubota, Atsushi Nakajima
Gastrointestinal Endoscopy.2024; 99(5): 739.     CrossRef
Removal of Duckbill‐type laser‐cut anti‐reflux metal stents: Clinical evaluation and in vitro study
Yuto Yamada, Takashi Sasaki, Tsuyoshi Takeda, Takeshi Okamoto, Takafumi Mie, Chinatsu Yonekura, Takaaki Furukawa, Akiyoshi Kasuga, Masato Matsuyama, Masato Ozaka, Takahisa Matsuda, Yoshinori Igarashi, Naoki Sasahira
DEN Open.2023;[Epub]     CrossRef
Comparable Efficacy of Laser-Cut and Braided Self Expanding Metallic Biliary Stent: A Systematic Review and Meta-Analysis
Priyadarshini Loganathan, Saurabh Chandan, Babu P. Mohan, Shreyas Saligram, Douglas G. Adler
Digestive Diseases and Sciences.2023; 68(9): 3756.     CrossRef
Evaluation of the mechanical properties of current biliary self-expandable metallic stents: axial and radial force, and axial force zero border
Wataru Yamagata, Toshio Fujisawa, Takashi Sasaki, Rei Ishibashi, Tomotaka Saito, Shuntaro Yoshida, Shizuka No, Kouta Inoue, Yousuke Nakai, Naoki Sasahira, Hiroyuki Isayama
Clinical Endoscopy.2023; 56(5): 633.     CrossRef
Covered self-expandable metal stents for distal biliary obstruction from pancreatic carcinoma: what type of stent is preferred?
Hideyuki Shiomi, Ryota Nakano, Shogo Ota
Clinical Endoscopy.2022; 55(3): 369.     CrossRef